Vineri
22
Februarie

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Guvernului României
Departamentul pentru Relaţii Interetnice
şi implementat de către Institutul Intercultural Timişoara


 


 

Cauta

(cautare cu diacritice)
Albanezi
Armeni
Bulgari
Cehi
Croaţi
Evrei
Germani
Eleni
Italieni
Macedoneni
Maghiari
Polonezi
Români
Romi
Ruşi
Ruteni
Sârbi
Slovaci
Tătari
Turci
Ucraineni
Arabi
Chinezi
Indieni
Iranieni
Universal
Migrant in Romania
dialog2008
Oct 2018 Noiembrie 2018 Dec 2018
D L Ma Mi J V S
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Dec 2018 2018Dec 2019
1 Ianuarie
2 Februarie
3 Martie
4 Aprilie
5 Mai
6 Iunie
7 Iulie
8 August
9 Septembrie
10 Octombrie
11 Noiembrie
12 Decembrie
Departamentul pentru Relaţii Interetnice
Institutul Intercultural Timişoara
 
Soborul Arhanghelilor Mihail şi Gavril
08-11-2018 - Armeni

Armenii celebrează pe Mihail şi Gavril în 8 Noiembrie. Este sărbătoarea îngerilor, praznic cu dezlegare la vin şi untdelemn. Despre îngeri, Biserica învaţă că ei sunt “duhuri slujitoare”, adică fiinţe fără trupuri, slugi credincioase lui Dumnezeu şi totodată prieteni şi ocrotitori ai oamenilor, puşi de Dumnezeu pe drumul anevoios de la leagăn la patria cerească ce va fi. Aşadar, dacă îngerii se arată sub forme văzute, nu-i asta firea lor cea adevărată, forma vazută fiind un chip de împrumut, căci ei sunt “lumea nevăzută”: “cerul”. După descoperirile Scripturilor şi după mărturisirile Sfinţilor, îngerii iubesc pe Dumnezeu, Îl preamăreasc şi-I împlinesc voia Lui în conducerea lumilor împărăţiilor şi a popoarelor; totodată, ei duc rugăciunile oamenilor la Dumnezeu şi ocrotesc pe cei drepţi. Îngerii păzitori sfătuiesc de bine pe oameni prin glasul conştiinţei: tot ce este bun, curat, luminat, orice gând frumos, orice mişcare bună a inimii, rugăciunea, pocăinţa, faptele bune, toate acestea se nasc în oameni şi se înfăptuiesc din îndemnul îngerului păzitor. La început, toţi îngerii au fost făcuţi de Dumnezeu buni, strălucind de frumuseţi, de înţelepciune şi de tot felul de daruri. Dar, Stăpânul Cerului şi al pământului i-a supus unei încercări prin care îngerii, cu voie liberă, să-şi dovedească ascultarea. Încercarea aceasta s-a petrecut înainte de facerea lumii. Şi, în această încercare, o parte din îngeri, în frunte cu Lucifer - cel mai frumos şi cel mai înzestrat dintre ei - s-a răzvrătit împotriva Ziditorului său şi ameţit de mândrie, n-a vrut să mai asculte de Dumnezeu. Arhanghelul Mihail, de-a pururi laudatul, păzind ca o slugă credincioasă, s-a arătat adevărata căpetenie peste cetele celor fără trupuri, întocmind soborul - adică adunarea şi unirea îngerilor – şi a determinat căderea din cinstea de arhangheli a lui Lucifer şi a îngerilor răzvrătiţi. Mihail Arhangelul a fost rânduit de Atotputernicul Dumnezeu căpetenie a îngerilor buni şi mare folositor şi de bine făcător al mântuirii şi - luând chip văzut - s-a arătat multora, atât în Legea Veche cât şi în Legea Nouă. Preafrumosul şi înveselitorul Arhanghel Gavril, luând chip văzut, multe faceri de bine a dăruit neamului omenesc, arătate în amândouă Testamentele / Vechi şi Nou (vestind faptele mari ale mântuirii): spre exemplu, a vestit lui Ioachim şi Ana că din ei avea să se nască Maria - Maica lui Isus, a descoperit lui Zaharia că i se va naşte Ioan Botezătorul, a anunţat Fecioara de naşterea de la Duhul Sfânt a lui Cristos, Mântuitorul lumii, a dat mironosiţelor vestea Învierii, etc. El a slujit la toata iconomia Întrupării Cuvântului lui Dumnezeu, din început şi până la sfârşit. Gavril este numele îngerului tălmăcitor al vedeniei. Pentru aceasta, Biserica a hotărât să-l prăznuiască împreună cu Arhanghelul Mihail şi să cheme darul şi ajutorul amândurora, rugându-i ca - prin mijlocirea şi rugăciunile lor – oamenii să afle izbăvire de rele şi să fie învredniciţi de bucuria împărăţiei cereşti.< inapoi

© 2008 Institutul Intercultural Timisoara. Toate drepturile rezervate.