Vineri
22
Februarie

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Guvernului României
Departamentul pentru Relaţii Interetnice
şi implementat de către Institutul Intercultural Timişoara


 


 

Cauta

(cautare cu diacritice)
Albanezi
Armeni
Bulgari
Cehi
Croaţi
Evrei
Germani
Eleni
Italieni
Macedoneni
Maghiari
Polonezi
Români
Romi
Ruşi
Ruteni
Sârbi
Slovaci
Tătari
Turci
Ucraineni
Arabi
Chinezi
Indieni
Iranieni
Universal
Migrant in Romania
dialog2008
Dec 2017 Ianuarie 2018 Feb 2018
D L Ma Mi J V S
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
Feb 2018 2018Feb 2019
1 Ianuarie
2 Februarie
3 Martie
4 Aprilie
5 Mai
6 Iunie
7 Iulie
8 August
9 Septembrie
10 Octombrie
11 Noiembrie
12 Decembrie
Departamentul pentru Relaţii Interetnice
Institutul Intercultural Timişoara
 
Sfinţii Trei Ierarhi
30-01-2018 - Romi

În panteonul marilor ierarhi, teologi şi sfinţi ai bisericii creştine un loc aparte îl au Sfinţii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore Cuvântătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de Aur. În primul rând, este una dintre marile sărbători ortodoxe, de o autentică trăire spirituală şi culturală iar în al doilea rând, Sfinţii Trei Ierarhi au devenit - din anul 1936 - protectori ai instituţiilor de învăţământ teologic ortodox din întreaga lume, prin hotărârea luată la Atena de primul congres internaţional al profesorilor de teologie. Aceşti mari dascăli şi ierarhi ai lumii reprezintă personalităţi proeminente ale epocii patristice, prin felul cum au reuşit să întrupeze autenticul vieţii creştine, de la subtilităţile complexe ale minţii, menite să clarifice tainele lui Dumnezeu, până la aspectele de ordin social cauzate de nedreptăţile existente în acea epocă. Vastul lor orizont intelectual şi spiritual i-a făcut cunoscuţi şi apreciaţi în întreaga lume creştină, devenind modele de urmat pentru tinerii creştini dornici de a-şi împodobi sufletul cu alese virtuţi creştine şi de a-şi îmbogăţi mintea cu cele mai folositoare învăţături atât în domeniul ştiinţelor teologice cât şi în domeniul ştiinţelor laice. Creştini convinşi, din familii creştine cu mame deosebite, Sfinţii Trei Ierarhi s-au adăpat din înţelepciunea celor mai vestite şcoli ale timpului (Alexandria, Antiochia, Constantinopol), însuşindu-şi, pe lângă înţelepciunea filozofiei păgâne, o bogată cultură teologică. Seriozitatea, inteligenţa şi profunzimea gândirii le-au dobândit urmând cele 2 căi: calea bisericii şi a şcolii. Aleasa educaţie primită în familie, trăirea religioasă prin frecventarea cu regularitate şi pietate sfântă a bisericii şi dragostea pentru studiu au contribuit la formarea caracterului şi a personalităţii acestor mari dascăli ai bisericii stabilind o importantă legatură necesară şi astăzi între instrucţia şcolară şi educaţia religioasă. Viaţa şi activitatea Sfinţilor Trei Ierarhi au notele unei slujiri integrale pentru biserică şi pentru societatea umană. Prin tot ceea ce au scris, au învăţat şi au realizat, au contribuit la înălţarea plenitudinii Bisericii Mântuitorului Isus Cristos şi la un nou mod de manifestare în slujirea omului. Sfântul Vasile cel Mare reprezintă simbolul energiei şi al acţiunii puse în slujba oamenilor / complet în pregătire şi echilibrat în manifestare, el rămâne nu numai teoreticianul sau analistul milosteniei, ci şi practicantul ei prin excelenţă. Sfântul Grigore de Nazians reprezintă simbolul ştiinţei teologice şi al contemplării înalte / este primul dintre părinţii bisericeşti care foloseşte termenul de teologie. Sfântul Ioan Gură de Aur reprezintă simbolul zelului apostolic prin cuvânt şi faptă, pentru orientarea oamenilor spre învăţătura Mântuitorului pentru ca viaţa să fie trăită cu Cristos şi în Cristos. Sfinţii Trei Ierarhi au ridicat preoţia pe culmile înalte ale slujirii lui Dumnezeu şi a oamenilor şi au creat - prin teologia şi viaţa lor - “epoca de aur” a bisericii. Sfinţii Trei Ierarhi au ştiut să îmbine ortodoxia, adică învăţătura cea dreaptă, cu ortopraxia, adică trăirea cea adevărată a credinţei. Praznicul este cu dezlegare la vin şi untdelemn.

 < inapoi

© 2008 Institutul Intercultural Timisoara. Toate drepturile rezervate.