Luni
18
Februarie

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Guvernului României
Departamentul pentru Relaţii Interetnice
şi implementat de către Institutul Intercultural Timişoara


 


 

Cauta

(cautare cu diacritice)
Albanezi
Armeni
Bulgari
Cehi
Croaţi
Evrei
Germani
Eleni
Italieni
Macedoneni
Maghiari
Polonezi
Români
Romi
Ruşi
Ruteni
Sârbi
Slovaci
Tătari
Turci
Ucraineni
Arabi
Chinezi
Indieni
Iranieni
Universal
Migrant in Romania
dialog2008
Apr 2018 Mai 2018 Jun 2018
D L Ma Mi J V S
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
Jun 2018 2018Jun 2019
1 Ianuarie
2 Februarie
3 Martie
4 Aprilie
5 Mai
6 Iunie
7 Iulie
8 August
9 Septembrie
10 Octombrie
11 Noiembrie
12 Decembrie
Departamentul pentru Relaţii Interetnice
Institutul Intercultural Timişoara
 
Înălţarea Domnului
13-05-2018 - Italieni

Italienii marchează înălţarea la cer a lui Isus Cristos. Isus a adunat pe ucenicii săi în Betania, pe vârful Muntelui Măslinilor. Isus se arătase de mai multe ori apostolilor săi şi îi convinsese de realitatea Învierii Sale. Acum i-a încredinţat că El este cu adevarăt, cerându-le să verifice cu simţurile, că nu văd o nălucă. Pe când Isus se înălţa la cer, 2 bărbaţi îmbrăcaţi în haine strălucitoare au stat lângă apostoli şi le-au zis: Acest Isus care s-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum l-aţi văzut mergând la cer. Domnul s-a înălţat la ceruri, ţinând mâinile întinse peste ei, ca o ultimă binecuvântare iar un nor venind L-a ascuns de ochii lor. Deşi prin Înălţarea Domnului activitatea Sa pământească lua sfârşit, Isus a spus apostolilor chiar în momentul Înălţării: Iată, Eu sunt cu voi până la sfârşitul veacurilor (adică cu toţi cei botezaţi în numele Lui). El s-a înălţat pentru a trimite în lume pe Sfântul Duh, aşa cum promisese: Voi ruga pe Tatăl să vă trimită un alt Mângâitor ca să fie cu voi în veac, care vă va aduce aminte de toate câte v-a spus. Acest lucru s-a întâmplat 10 zile mai târziu, de Rusalii sau Cincizecime, când, prin Coborârea Sfântului Duh peste Sfinţii Apostoli, aceştia s-au transformat din oameni timizi şi simpli în misionari îndrăzneţi şi pricepuţi care au răspândit cuvântul Evangheliei în toată lumea. Înălţarea Domnului întăreşte credinţa că Isus va reveni iarăşi, în glorie, aşa cum au spus cei 2 îngeri, aşa cum L-au văzut Sfinţii Apostoli înălţându-se şi apoi acoperit de nor; este norul din care a vorbit Dumnezeu lui Moise pe Muntele Sinai, este norul care a învăluit pe Isus şi pe cei 3 ucenici pe Muntele Tabor; este norul pe care va veni Dumnezeu pentru mărirea Sa să judece viii şi morţii la sfârşitul veacurilor. Semnificaţia este că învingând moartea, Cristos a început un nou mod de viaţă alături de Dumnezeu, pe care l-a pregătit şi aleşilor săi: la izbânda Lui ia partea întreaga natură umană.< inapoi

© 2008 Institutul Intercultural Timisoara. Toate drepturile rezervate.