Vineri
22
Februarie

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Guvernului României
Departamentul pentru Relaţii Interetnice
şi implementat de către Institutul Intercultural Timişoara


 


 

Cauta

(cautare cu diacritice)
Albanezi
Armeni
Bulgari
Cehi
Croaţi
Evrei
Germani
Eleni
Italieni
Macedoneni
Maghiari
Polonezi
Români
Romi
Ruşi
Ruteni
Sârbi
Slovaci
Tătari
Turci
Ucraineni
Arabi
Chinezi
Indieni
Iranieni
Universal
Migrant in Romania
dialog2008
Jan 2019 Februarie 2019 Mar 2019
D L Ma Mi J V S
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
   
Mar 2019 2019Mar 2020
1 Ianuarie
2 Februarie
3 Martie
4 Aprilie
5 Mai
6 Iunie
7 Iulie
8 August
9 Septembrie
10 Octombrie
11 Noiembrie
12 Decembrie
Departamentul pentru Relaţii Interetnice
Institutul Intercultural Timişoara
 

Turcii din România

Prima consemnare documentară a prezenţei stabile a unor etnici Turci pe actualul teritoriu al României este din anul 1264 (respectiv anul 662 după Calendarul Musulman) când, în urma luptelor interne de tip feudal din Anatolia, 12000 de ostaşi conduşi de sultanul Issedin Keykavuz II şi liderul umanist musulman Saru Saltîk Dede s-au aşezat în Dobrogea. Aceştia au fost trimişi de împăratul Mihail VIII Paleologul pentru a apăra Imperiul Bizantin de invaziile străine. Turcii au numit aşezarea dobrogeană Babadag, ceea ce înseamnă “Tatăl Munţilor”. Mulţi ani, localitatea a fost o garnizoană militară dar şi un centru cultural important. Un nou val de etnici Turci a sosit după cucerirea Varnei în 1484 dar şi în anii următori, odată cu sporirea relaţiilor economice dintre Ţara Românească şi Imperiul Otoman. Cea mai impresionantă figură din zona Dobrogei a fost liderul spiritual Saru Saltîk Dede (decedat în 1304 – cu influenţă covârşitoare în islamizarea popoarelor de la Marea Neagră), care a avut o atât de mare influenţă asupra etnicilor Turci încât la 1641, când Petru Bogdan a vizitat Babadagul, a menţionat că în oraş Turcii cinsteau în mod deosebit mormântul său înconjurat de candele iar creştinii într-o vreme au ajuns chiar să-l confunde cu Sfântul Nicolae. Deoarece în secolul XVII mai toate localităţile din Dobrogea aveau nume Turceşti, se poate spune că Turcii ajunseseră să fie într-un număr foarte mare în Dobrogea. Pe de altă parte, educaţia şi instrucţia aveau mai mult un caracter religios, şcolile găsindu-se pe lângă locaşurile de cult. Turcii au fost mereu atenţi la nivelul instrucţiei pentru copiii lor. De-a lungul timpului, pe lângă şcolile primare, au apărut şi şcolile speciale, care pregăteau dascăli; astfel, la 9 Noiembrie 1891 s-a înfiinţat la Medgidia un nou centru. În perioada interbelică se poate vorbi şi despre o dezvoltare a intelectualităţii Turceşti. Au apărut reviste şi ziare, la început numai în limba Turcă, apoi bilingve. Dacă până în 1923 elevii purtau uniforme caracteristice perioadei otomane, odată cu instaurarea republicii Turce şi sub influenţa reformei, uniformele au capătat o alură Europeană. Totodată, alături de limba Turcă cu caractere latine s-a introdus şi limba Română. Ca un element specific, trebuie menţionată şi existenţa fundaţiilor care au contribuit foarte mult la dezvoltarea şi păstrarea identităţii culturale şi spirituale a minorităţii Turce din România. Ulterior, perioada 1945 - 1990 a fost o perioadă în care intelectualitatea Turcă a migrat în Turcia iar şcoala în limba Turcă a funcţionat până în 1954, după care s-a suspendat pe perioada regimului comunist (chiar şi secţia de limbă Turcă a Universităţii Bucureşti a fost suspendată după anul 1980). Dacă în anul 1900 în Dobrogea se aflau 238 de geamii, astăzi musulmanii din România (Turci, Tătari, etc.), care sunt suniţi, trăiesc grupaţi în circa 80 de comunităţi religioase teritoriale - rurale şi urbane - situate în Dobrogea şi în oraşele Bucureşti, Brăila, Călăraşi, Galaţi ori alte localităţi; majoritatea se află în judeţele Constanţa şi Tulcea. Locaşurile de rugăciune ale Turcilor sunt de 3 categorii: moscheea, geamia şi mesgidul; în total sunt 80 de locaşuri de cult, dintre care 1 moschee, 76 geamii şi 3 mesgiduri. Câteva geamii şi cavourile Gazi Ali Paşa şi Saru Saltîk Dede din Babadag sunt declarate monumente istorice. Din punct de vedere al desfăşurării activităţii religioase, Turcii se află sub oblăduirea Muftiatului Cultului Musulman din România / sunit. Turcii din România urmează Calendarul Musulman.

 

Nu exista evenimente.

© 2008 Institutul Intercultural Timisoara. Toate drepturile rezervate.