Luni
21
Ianuarie

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Guvernului României
Departamentul pentru Relaţii Interetnice
şi implementat de către Institutul Intercultural Timişoara


 


 

Cauta

(cautare cu diacritice)
Albanezi
Armeni
Bulgari
Cehi
Croaţi
Evrei
Germani
Eleni
Italieni
Macedoneni
Maghiari
Polonezi
Români
Romi
Ruşi
Ruteni
Sârbi
Slovaci
Tătari
Turci
Ucraineni
Arabi
Chinezi
Indieni
Iranieni
Universal
Migrant in Romania
dialog2008
Dec 2018 Ianuarie 2019 Feb 2019
D L Ma Mi J V S
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
Feb 2019 2019Feb 2020
1 Ianuarie
2 Februarie
3 Martie
4 Aprilie
5 Mai
6 Iunie
7 Iulie
8 August
9 Septembrie
10 Octombrie
11 Noiembrie
12 Decembrie
Departamentul pentru Relaţii Interetnice
Institutul Intercultural Timişoara
 

Românii din România

Grupul etnic majoritar din România desigur că e format din Români. Românii mai sunt majoritari şi în altă ţară: Republica Moldova. Limba Română foloseşte alfabetul latin. Există numeroşi autohtoni Români în jurul României, căci România – ca ţară a Românilor – este înconjurată de Români (graniţele statului fiind cele mai de necontestat dintre cele europene) şi există o puternică diasporă românească în lume / majoritatea Românilor din emigraţie fiind prin Europa. România e cea mai mare ţară din sud-estul european / atât ca teritoriu, cât şi ca populaţie. Etnogeneza Românilor s-a înscris în procesul general European de formare a popoarelor latine: tracii au fost suportul influenţei pe care Imperiul Roman a exercitat-o în timp, în zonă (atât la sud cât şi la nord de Dunăre, pe cursul final al fluviului – care curge de la Pădurea Neagră la Marea Neagră, Românii trăind de la Nistru până la Tisa şi în Balcani). Românii sunt descendenţii localnicilor traci romanizaţi în primul mileniu (venirea slavilor nu a făcut decât să nuanţeze caracteristicile limbii Române şi ale poporului Român), către sfârşitul acelui prim mileniu constituindu-şi formaţiunile statale – întâi ca ţări medievale – România apărând cu acest nume pe harta lumii în 1859, prin unirea Ţării Româneşti cu Moldova. România şi-a câştigat independenţa faţă de Imperiul Otoman în 1877 iar la 1 Decembrie 1918 alte teritorii locuite majoritar de Români – din vest - s-au unit cu statul Românilor, data respectivă fiind în prezent aniversată drept Ziua României. Românii, prin autenticitatea caracteristică, au contribuit masiv la civilizaţia universală, în toate domeniile, având multe premiere mondiale / fapte durabile, creaţii de geniu, pionerat şi sacrificii. Printre Români, în prezent sunt 20 de etnii recunoscute guvernamental şi reprezentate parlamentar - alfabetic Albanezi, Armeni, Bulgari, Cehi, Croaţi, Evrei, Germani, Greci, Italieni, Macedoneni, Maghiari, Polonezi, Romi, Ruşi Lipoveni, Ruteni, Sârbi, Slovaci, Tătari, Turci, Ucraineni - toate monoteiste / adică bazate pe credinţa într-un singur Dumnezeu. Majoritatea Românilor e ortodoxă şi urmează calendarul gregorian (stil nou creştin, oficial adoptat în ţară în 1919).

Nu exista evenimente.

© 2008 Institutul Intercultural Timisoara. Toate drepturile rezervate.